/>

ZET NU DE
SLIM SUBSIDIE
IN MET SIMPLR
& SURELOCK

 

Met de SLIM-regeling wil de minister van SZW
een leerrijke werkomgeving stimuleren in het mkb.
Wij kunnen je hierbij helpen!

Wij respecteren je privacy en gaan vertrouwelijk om met je data, zie ons privacy statement. Dit formulier is beschermd door Google (Privacy Policy, Terms of Service).

 

Het doel van de SLIM subsidie

Werknemers stimuleren hun kennis, vaardigheden en beroepshouding te ontwikkelen staat centraal bij de SLIM subsidie.

Deze regeling richt zich daarbij in het bijzonder op het ondersteunen en begeleiden en/of het ontwikkelen en invoeren van methodes in de organisatie om dit te bevorderen. Simplr-IT kan hierbij ondersteuning bieden door processen inzichtelijk te maken én ze samen met je team te digitaliseren.

 

SLIM subsidie & de NOW-regeling

Voor organisaties die gebruik hebben gemaakt van de NOW-regeling is het verplicht om bij- of omscholing aan te bieden aan je personeel.

Wij kunnen je hierbij helpen én wanneer je nu een aanvraag doet voor de SLIM subsidie waarmee je deze kosten kunt dekken, krijg je als gebruiker van de NOW-regeling voorrang op de aanvragers. Lees hier meer over de SLIM subsidieregeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Wist je dat sinds we meer online (thuis)werken, we per dag gemiddeld 3 uur meer werken. Het online werken verhoogt tevens het risico van cybercriminaliteit.Simplr-IT en Surelock kunnen je helpen efficiënter en veiliger thuis te werken
en door de SLIM subsidie is daarmee starten nu extra aantrekkelijk.

De SLIM subsidie inzetten samen met Simplr-IT en Surelock betekend:

Minimaal 60% subsidie op een kick-off sessie waaruit een advies komt ten aanzien van training van digitale vaardigheden.

Advies ten aanzien van procesoptimalisatie door de inzet van Microsoft 365 (ROI van wijziging en investering inzichtelijk maken).

Hét startpunt om meer uit je Microsoft 365 omgeving te halen, op basis van een praktisch leerplatform op maat.

Vergroten van de cyber awareness binnen je team en daarmee de veiligheid van je (digitale)organisatie.

Hoe gaat het in zijn werk?

Deze regeling reikt subsidie uit voor projecten in de volgende categorieën:

  1. Doorlichting van de onderneming
  2. Loopbaan- en ontwikkeladviezen
  3. Een methode in de onderneming die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk
  4. Bieden van een praktijk leerplaats in de derde leerweg

Download hier de PDF met meer informatie.

Simplr-IT kan je helpen invulling te geven aan de eerste twee categorieën, die we hieronder toelichten. In samenwerking met Surelock bieden we daarnaast een training/bewustwordingstraject ter bevordering van de IT veiligheid in je organisatie. De subsidie aanvraag dien je zelf te doen, wel hebben wij de formulieren vast voorbereid.

 

Meer informatie & contact opnemen

Wil je meer informatie over deze regeling en ons aanbod, plan dan vandaag nog een kennismakingsgesprek in. Let op! Subsidie aan te vragen tot en met 26 maart 2021

Aanvulling: deze regeling is verlengd tot 30 september 2021

Simplr-IT Oplossingen die perfect invulling geven aan de SLIM subsidie

Training: haal meer uit Microsoft 365

Laat je team trainen door Simplr-IT en haal meer uit Microsoft 365. Wij trainen jouw team om meer uit de software te halen die je op dagelijkse basis gebruikt. Aan de hand van processen in je organisatie én de werkwijze en behoefte van het personeel, bieden wij een hands-on training passend bij het kennisniveau van je team.

Traditionele oplossingen alleen leveren niet de altijd resultaten die organisaties nodig hebben - het antwoord is doorlopende digitale ondersteuning! Door activiteiten uit te voeren op jouw werkplek, oftewel leren in de praktijk, passend bij jouw workflow, verbetert de manier waarop je gebruik maakt van Microsoft 365. Het leerplatform dat wij hiervoor inzetten, blijft je ertoe aanzetten om deze vaardigheden elke dag weer te gebruiken; een leven lang leren!

Om deze manier van werken in jouw organisatie op te zetten, maken wij gebruikt van een uniek leerplatform. Dit werkt schaalbaar en is data gestuurd. Er wordt constant gekeken naar daadwerkelijk gebruik van de Microsoft 365 omgeving en biedt op basis daarvan een leerprogramma en persoonlijke begeleiding. 

Brown paper sessie: optimaliseer & digitaliseer je processen

In deze sessie brengen we samen met je team een aantal (bedrijf kritische) processen in kaart. De data die dit oplevert gebruiken we vervolgens om een advies te geven over verwachte verbeteringen na het doorvoeren van proceswijzigingen, als ook advies ten aanzien van trainingen voor digitale vaardigheden.

Wat kan je van deze sessie verwachten?

Deliverable: adviesrapport hoe je efficiënter kan werken door processen te optimaliseren met behulp van slimme Microsoft 365 tools.

Volgende stap: we houden het niet bij een advies, desgewenst gaan we met jou en je team aan de slag om processen te verbeteren en geven we trainingen.

Deze oplossing voor de SLIM subsidie is een samenwerking tussen

Wij brengen kleur in IT. Veel organisaties leven in een zwart-witte wereld. Je hebt geen incident, tot het mis gaat. Surelock biedt een gekleurde wereld met eenvoudig herleidbare risico's en controle acties om risico's te verminderen. Zo ben je altijd in control.

Wij geloven dat jouw organisatie het meest efficiënt is als mensen die processen uitvoeren, ze zelf (mede)vorm kunnen geven, inrichten of zelfs vanaf de grond af opbouwen, ondersteund met een digitale gereedschapskist.