/>

HET KAN
SIMPLR

 

Project management

Het is niet alleen een organisatorische verandering en wijziging van technische mogelijkheden, het is de combinatie ervan, dat een specifieke aanpak vraagt als het gaat om strategie, cultuur, processen en techniek.

Wij bieden de mogelijkheid om Agile om te gaan met projecten. Niet alles is even belangrijk; wij helpen de juiste keuzes voor de roadmap te maken op basis van jouw bedrijfsdoelstellingen.

We maken gebruik van een goed gevulde gereedschapskist, gevuld met technische en projectmatige tools zoals onder andere impact/effort matrix en RASCI tabel.

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat een goed project, wordt ondersteunt met juiste en tijdige communicatie (WWWWH). Daarbij hebben wij oog voor meervoudige intelligentie en zorgen voor een zo uitgebreid mogelijk pallet aan marketing uitingen zoals beeld, geluid, schrift etc. en dat op regelmatige basis.

Met verandering komt er ook beweging. Wij weten hoe belangrijk het is jouw personeel actief te betrekken en bieden daarvoor verschillende mogelijkheden aan, desgewenst ondersteunt met tooling.

Practice what you preach

Wij richten al onze projecten in, in Microsoft 365. Heb je gelijk een goed inzicht hoe de verschillende apps te gebruiken.

We starten desgewenst met het meenemen van jouw medewerkers om de GAP tussen strategische beslissingen en de uitvoering op dagelijkse basis te verkleinen. Dit is goed mogelijk met de diverse tools van Microsoft 365 zoals SharePoint, Teams of Yammer.

Tijdens het project is een feedbackcycli aan te bevelen. Simplr-IT zet hiervoor Microsoft Apps in zoals Forms en Power Apps. De Hapiness Index App is stellen we standaard ter beschikking tijdens onze projecten.

 

Contact opnemen

Neem voor meer informatie & een prijsindicatie voor jouw team contact op met Machteld.

      Privacy informatie

 

Wij respecteren je privacy en gaan vertrouwelijk om met je data, zie ons privacy statement. Dit formulier is beschermd door Google (Privacy Policy, Terms of Service).