/>

HET KAN
EFFICIENTER

 

Proces optimalisatie

Automatiseer niet automatisch

Optimaliseer het proces en voorkom dat je verspillingen gaat automatiseren. Wij geloven dat het de adoptie vergroot als je daarbij samenwerkt met de mensen die de processen uitvoeren. Werken aan een mindset van continue verbetering en een leven lang leren creëren. Juist dan haal je het meeste rendement uit automatisering.

 

Quick Scan

Kleine processen lenen zich prima voor directe ondersteuning met nieuwe apps om tijd te besparen. Dit doen we op basis van een Quick Scan. Simplr-IT helpt jou kritisch te kijken naar jouw proces en laat je op een frisse no nonsens manier kennis nemen- en gebruik maken van laagdrempelige IT oplossingen om jouw proces nog efficiënter én leuker te maken.

Contact opnemen

Neem voor meer informatie & een prijsindicatie voor jouw team contact op met Machteld.

      Privacy informatie

 

Brownpaper sessie

Wil jij meegaan in de digitale transformatie, betere samenwerking, meer werkplezier en een hoger rendement halen?

Tijdens een Brown papersessie stellen we jouw proces centraal en leggen we de pijnpunten bloot. Het proces wordt meetbaar, we gaan op zoek naar oorzaken en levert vervolgens mogelijke oplossingen op. Daarnaast wordt de eerste stap gezet naar een cultuur van continue verbeteren.

Vaak wordt gedacht dat je als je nieuwe software beschikbaar maakt, dit de oplossing is voor jouw probleem. Maar wat is nu eigenlijk het probleem dat je probeert op te lossen? Welk doel wil je bereiken? En al is het zeker wel de juiste oplossing, waarom komt het dan toch niet lekker van de grond? Je organisatie meer digitaliseren ‘omdat de tijd daarom vraagt’, zomaar een app beschikbaarmaken, zorgt niet voor “een stevig huis”.

Simplr-IT gelooft dat een wezenlijke verandering een samenspel is van mens, proces én IT.

En daarvoor bieden wij Brown paper sessies aan ter aanvulling op jouw Microsoft 365 implementatie maar laat zich ook goed zelfstandig inzetten.

De Brown paper sessie heeft twee functies. Het is het start punt om processen inzichtelijk te krijgen én om het team vanaf het begin inhoudelijk te betrekken. Dit resulteert in betrokken medewerkers, die kritisch (blijven) kijken naar het proces en samen een mindset opbouwen om continue verbeteringen door te voeren.

Simplr-IT werken legt zo de slagkracht bij je medewerkers en creëert daarmee de omstandigheden waarin zo gelijk al de eerste eenvoudige aanpassingen toegepast kunnen worden.

In de sessie maken we desgewenst ook de vertaalslag naar de IT-mogelijkheden en geven we een voorzet hoe je daar zo snel mogelijk mee aan de slag kan.

Agenda Brown paper sessie:

  • Achtergrondinformatie procesoptimalisatie
  • Scope bepalen en proces inzichtelijk maken
  • Meetwaarden toevoegen aan het proces; business case onderbouwen
  • Prioriteiten en afhankelijkheden bepalen
  • Ideeën genereren ten behoeve van procesverbetering (en de vertaalslag naar praktische IT-mogelijkheden)
Wij respecteren je privacy en gaan vertrouwelijk om met je data, zie ons privacy statement. Dit formulier is beschermd door Google (Privacy Policy, Terms of Service).